Startsida / Kurskatalog
Kurs
dioevidence - översikt (STEG-1)
dioevidence - översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Välj den här kursen
dioevidence - enkät (STEG-2)
dioevidence - enkät (STEG-2)
Denna film ger dig en snabb översikt av ENKÄT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - analys (STEG-3A)
dioevidence - analys (STEG-3A)
Denna film ger dig en snabb översikt kring ANALYS-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - fördjupad analys (ex. hemtjänst) (STEG-3B)
dioevidence - fördjupad analys (ex. hemtjänst) (STEG-3B)
Denna film ger dig en fördjupning i funktionen ANALYS där vi använder exemplet Hemtjänst. Alla funktioner som visas här kan användas för alla olika målgrupper, uppföljnings- och karläggningsmetoder i dioevidence.
Välj den här kursen
dioevidence - rapport (STEG-4)
dioevidence - rapport (STEG-4)
Denna film ger dig en snabb översikt av RAPPORT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
dioevidence - behörighetskod (STEG-5)
dioevidence - behörighetskod (STEG-5)
Denna film ger dig en snabb genomgång hur du installerar din behörighetskod i dioevidence.
Välj den här kursen
Barn och unga (UBU)
Barn och unga (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Välj den här kursen
Barn och unga - ex. öppenvård (UBU-ÖV)
Barn och unga - ex. öppenvård (UBU-ÖV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; öppenvård. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV)
Missbruk (UIV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' (UIV) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Akutboende (UIV-AB)
Akutboende (UIV-AB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Akutboende' (UIV-AB) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen