Startsida / Kurskatalog
Kurs
Översikt (STEG-1)
Översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Välj den här kursen
Enkät (STEG-2)
Enkät (STEG-2)
Denna film ger dig en snabb översikt av ENKÄT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Analys (STEG-3A)
Analys (STEG-3A)
Denna film ger dig en snabb översikt kring ANALYS-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
Denna film ger dig en fördjupning i funktionen ANALYS där vi använder exemplet Hemtjänst. Alla funktioner som visas här kan användas för alla olika målgrupper, uppföljnings- och karläggningsmetoder i dioevidence.
Välj den här kursen
Rapport (STEG-4)
Rapport (STEG-4)
Denna film ger dig en snabb översikt av RAPPORT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Barn och unga - generell (UBU)
Barn och unga - generell (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Välj den här kursen
Öppenvård (UBU-ÖV)
Öppenvård (UBU-ÖV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; öppenvård. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV)
Missbruk (UIV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' (UIV) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, -...
Välj den här kursen
Akutboende (UIV-AB)
Akutboende (UIV-AB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Akutboende' (UIV-AB) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Bostad först (UIV-BF)
Bostad först (UIV-BF)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Bostad först' (UIV-BF) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen